Ανακοίνωση του Δικτύου Σύμπραξης ΜΚΟ προς όλες τις συλλογικές οργανώσεις (συλλόγους, ΜΚΟ, ιδρύματα)

edo mkoΤο πρόβλημα της βιωσιμότητας των συλλογικών οργανώσεων ενόψει της κρίσης και η αναγκαιότητα κοινής δράσης.

Στην περίοδο κρίσης που διανύουμε όλοι γνωρίζουν ότι οι συλλογικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες και πρόβλημα βιωσιμότητας. Για το πολιτικό σύστημα φαίνεται πως οι οργανώσεις μας είναι το πιο εύκολο θύμα με το αιτιολογικό ότι «σε λίγο δεν θα μπορούν να πληρωθούν οι συντάξεις, με τους συλλόγους θα ασχοληθούμε». Αυτή η έκφραση δείχνει σε πόσο χαμηλή εκτίμηση βρίσκεται ο ρόλος των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα, οι θεσμοί αλληλεγγύης και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις τώρα που το πελατειακό πολιτικό σύστημα καταρρέει. Γιατί οι σύλλογοι και οι ΜΚΟ χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον από το πολιτικό πελατειακό σύστημα χωρίς θεσμούς διαφάνειας και θεσμούς συστηματικής λειτουργίας της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι ενώ υπάρχουν θεσμοθετημένοι πόροι και χρηματοδοτικά εργαλεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να υποστηρίζονται οι φορείς της κοινωνικής οικονομίας, το ελληνικό πολιτικό σύστημα έχει διαστρέψει σε τέτοιο βαθμό τις κατευθύνσεις και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε η χρηματοδότηση αυτή να εξαρτάται από πολιτικά πρόσωπα και συμφέροντα της κρατικής γραφειοκρατίας.

Είναι σύνηθες το φαινόμενο ότι οι πόροι του Ευρωπαϊκού κοινωνικού Ταμείου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης που έχουν προορισμό τις μη κυβερνητικές οργανώσεις καταλήγουν σε κάλυψη αναγκών του διογκωμένου δημόσιου τομέα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των προγραμμάτων STAGE που γνωρίζουμε όλοι όπως και η περίπτωση προγραμμάτων για δια βίου μάθηση όπου τους πόρους απορροφούσαν τα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα. Περιπτώσεις δηλαδή που προκαλούν νομικές παραβιάσεις του ελληνικού κράτους απέναντι των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επομένως εγείρουν νομικές αξιώσεις από τις ΜΚΟ. Παράλληλα είναι γνωστό πόσα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι φορείς μας από την έλλειψη Μητρώων ΜΚΟ στα αρμόδια Υπουργεία με αποτέλεσμα πολλές από αυτές να αποκλείονται, από υπαιτιότητα του κράτους, στην υποβολή προγραμμάτων.

Δεν είναι λοιπόν, αληθινή η δικαιολογία ότι έχουν σταματήσει τα προγράμματα χρηματοδότησης των ΜΚΟ λόγω της οικονομικής κρίσης. Αντιθέτως είναι μια πρόφαση για να συνεχιστεί η υφαρπαγή των στοχευμένων πόρων της ΕΕ προς της οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Είναι ένα πρόσχημα γιατί οι πόροι του 4ου κοινοτικού πλαισίου στήριξης δεν έχουν μειωθεί και δεν μπορούν να μεταφερθούν αλλού χωρίς τις σκόπιμες παραλείψεις και υφαρπαγή των πόρων για τις ανάγκες τις κρατικής γραφειοκρατίας. Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών έχουν κάθε έννομο δικαίωμα και συνέπεια της κοινωνικής τους αποστολής ως θεσμοί αλληλεγγύης να διεκδικήσουν αυτούς τους πόρους και να καταγγείλουν αν χρειαστεί παραβιάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Για το λόγο αυτό καλούμε όλες τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να επαγρυπνούν μέσα σε αυτή τη σκοτεινή περίοδο και να διεκδικήσουν εδώ και τώρα αυτά που τους ανήκουν και αυτά που τους αναλογούν με διαφάνεια και μέσα από θεσμικές διαδικασίες και όχι μέσω του πελατειακού πολιτικού συστήματος που εν πολλοίς γινόταν μέχρι τώρα. Είναι ευθύνη και των ίδιων των ΜΚΟ και συλλογικών οργανώσεων να διεκδικήσουν τη διαφάνεια και την σωστή θεσμική διαδικασία. Είναι ο μόνος δρόμος για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας τους και για την κοινωνική τους αποστολή.

Τέλος προτείνουμε να ανοίξει ο διαδικτυακός διάλογος με όλες τις οργανώσεις της ΚτΠ και να προετοιμάσουμε μια πανελλήνια συνδιάσκεψη.

Για τη Σύμπραξη ΜΚΟ
Οι συντονιστές

Βασίλης Τακτικός
Κώστας Γράψας

Εκτύπωση