Ημερίδα του Forum για την Καταπολέμιση Διακρίσεων

european forumΤο Ευρωπαϊκό Forum Εθελοντικών Οργανώσεων διοργανώνει Ημερίδα Ενημέρωσης με θέμα «Στήριξη και Καταπολέμηση των Διακρίσεων για Κοινωνικά Ευπαθείς Ομάδες στην Αγορά Εργασίας»

Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2008 και ώρα 12:00 στο Αναψυκτήριο ΠΑΥΣΙΛΙΠΟ - ΛΟΦΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ - ΝΙΚΑΙΑ

Στόχος της ημερίδας, στην οποία θα συμμετέχουν ομιλητές από MKO είναι η ανάδειξη των σημαντικών ελλείψεων που υπάρχουν στην Ελλάδα, αλλά και η παρουσίαση καλών πρακτικών - παρεμβάσεων ώστε να στηριχτούν ουσιαστικά οι ευπαθείς ομάδες.

-Το έργο εντάσσεται στο Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000 - 2006 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση" του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας και συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% από το Κοινωνικό Ταμείο και σε ποσοστό 20% από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.


Εκτύπωση