Γενική διεύθυνση της Fair Planet.

fair_planet
Η Fair Planet διαθέτει 3 βασικούς τομείς σύμφωνα με το οργανόγραμμα της.

Με βάση την απόφαση της Διοικούσης Επιτροπής Ν°17/2009, ορίστηκαν οι παρακάτω διευθυντές τομέων:Ναυσικά Θεοτοκά: διευθύντρια στον τομέα διοίκησης, επικοινωνίας, ευαισθητοποίησης, δικτύωσης, δημόσιων σχέσεων και εκπαίδευσης.


Isabelle Masse: διευθύντρια στον τομέα αναπτυξιακών και εκτάκτων προγραμμάτων.


Μαρία Λιόντου: διευθύντρια στον τομέα οικονομικής διαχείρισης ταμείου.


Οι διευθυντές/τρίες της οργάνωσης προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά.
organograma_fair_planet

 

epigoda2
onlinedorea
photo
donation video inoculum ImRost