Επειδή η αλληλεγγύη δεν μπορεί να είναι μόνο στα λόγια


 1Επειδή η αλληλεγγύη δεν μπορεί να είναι μόνο στα λόγια, εθελοντές της FAIR PLANET συνεχίζουν να παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες
σε δομές φιλοξενίας προσφύγων.
Στην φωτογραφία η παιδίατρος Αιμιλία και η Νοσηλεύτρια Εβίτα


Εκτύπωση