Υγειονομική και επισιτιστική παρέμβαση στο Sabou της Μπουρκίνα Φάσο

burkina1meg

 Το πρόγραμμα «Υγειονομική και επισιτιστική παρέμβαση στο Sabou της Μπουρκίνα Φάσο» εντάσσεται στη μάχη ενάντια στη φτώχεια και στην παιδική υποθρεψία στην υποσαχάρια Αφρική, σύμφωνα με τους «στόχους της χιλιετίας» που έθεσε o Ο.Η.Ε.

Με την παρέμβαση αυτή η Fair Planet επιθυμεί να στηρίξει την προσπάθεια των κατοίκων για αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των υποτυπωδών ή ανεπαρκών υποδομών υγείας στην περιοχή.

 

1. Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

saboub2

Η παρέμβαση της Fair Planet υλοποιείται στο δήμο Sabou της επαρχίας Boulkiemde, σε απόσταση 100 χλμ δυτικά της πρωτεύουσας της Μπουρκίνα Φάσο, Ouagadougou.
Η συγκεκριμένη περιοχή απαρτίζεται από δεκατρείς κοινότητες που, στο σύνολό τους, αριθμούν 80.000 κατοίκους.
Το 90% των κατοίκων της περιοχής απασχολείται στον γεωργικό τομέα και, δυστυχώς, οι κλιματικές συνθήκες σε συνδυασμό με τη ραγδαία αύξηση των τιμών των δημητριακών έχουν οδηγήσει σε ακραία φτώχεια τις περισσότερες οικογένειες, οι οποίες αναγκάστηκαν να μειώσουν την ποσότητα και την ποιότητα της τροφής τους και βρέθηκαν σε αδυναμία να καλύψουν τις δαπάνες τους για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Πολλά παιδιά αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το σχολείο προκειμένου να συμβάλουν στο πενιχρό εισόδημα της οικογένειας.
Η μείωση της διατροφής είχε ως συνεπεία τη σημαντική αύξηση του ποσοστού του παιδικού υποσιτισμού, σε ποσοστό άνω του 40% (Π.Ο.Υ., Αύγουστος 2008), αλλά και των λοιμώξεων, καθώς η υποθρεψία των παιδιών τα καθιστά πιο ευάλωτα από ασθένειες όπως η ελονοσία και η διάρροια.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του UN OCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), από τους 460.000 θανάτους των παιδιών κάτω των 5 ετών, το 56% οφείλεται στον υποσιτισμό.

Η Fair Planet επέλεξε να εστιάσει τις δράσεις της στη συγκεκριμένη περιοχή που χαρακτηρίζεται από σημαντικότατο έλλειμμα υγειονομικής μέριμνας και ιατροφαρμακευτικής υποστήριξης.

2. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ

Το πρόγραμμα «Υγειονομική και επισιτιστική παρέμβαση στο Sabou της Μπουρκίνα Φάσο» εντάσσεται στη μάχη ενάντια στη φτώχεια και στην παιδική υποθρεψία στην υποσαχάρια Αφρική, σύμφωνα με τους «στόχους της χιλιετίας» που έθεσε o Ο.Η.Ε.
Με την παρέμβαση αυτή η Fair Planet επιθυμεί να στηρίξει την προσπάθεια των κατοίκων για αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των υποτυπωδών ή ανεπαρκών υποδομών υγείας στην περιοχή.

Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με τις εξής δραστηριότητες :

Καταγραφή των ομάδων του πληθυσμού που χρήζουν άμεσης βοήθειας, σε συνεργασία με τις τοπικές Αρχές και τους αρμόδιους φορείς.
Αποστολή φαρμάκων και υγειονομικού υλικού στο ιατρικό κέντρο της περιοχής.
Επισιτιστική βοήθεια σε παιδία με υποθρεψία.
Ανακαίνιση και ιατρικός εξοπλισμός της Μαιευτικής κλινικής.
Ιατρική εξέταση παιδιών και ενηλίκων.
Η υλοποίηση του προγράμματος αναπτύσσεται σε 2 στάδια.

Το πρώτο, που έχει ήδη υλοποιηθεί, αφορά στις ακόλουθες δράσεις:

Μελέτη και την καταγραφή του πληθυσμού και των αναγκών του.
Συγκέντρωση, επιλογή, καταγραφή και συσκευασία φαρμάκων πρώτης ανάγκης, φαρμάκων ειδικοτήτων, εξοπλισμού εργαστηρίου και υγειονομικού υλικού.
Αποστολή της βοήθειας με συνοδεία ιατρού στον τόπο προορισμού.
Ιατρική ενίσχυση του ιατρικού κέντρου για όσο διάστημα παρέμεινε η Fair Planet στην περιοχή.
Προετοιμασία του δεύτερου σταδίου παρέμβασης.
Όπως σημειώθηκε, στο πλαίσιο της 1ης αποστολής στο πεδίο, μοιράσθηκε παιδική γραφική ύλη στους μικρούς ασθενείς του ιατρικού κέντρου.

Το δεύτερο στάδιο θα επικεντρωθεί στον εκσυγχρονισμού της μαιευτικής κλινικής, στην ιατρική και κτιριακή υποδομή της καθώς και στην επισιτιστική βοήθεια και ιατρική αποκατάσταση της σοβαρής παιδικής υποθρεψίας.

3. ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ

Η Fair Planet συνεργάστηκε για την υλοποίηση του προγράμματος με :

Την οργάνωση «Wend Kuni» στο Sabou.
Τις υγειονομικές αρχές της περιοχής.
Το ιατρικό κέντρο παιδικής αποκατάστασης «St Maximilien Kolbe» του Sabou.
Ευχαριστούμε θερμά την airfranceklmγια την κάλυψη της δαπάνης των ναύλων της Fair Planet και της μεταφοράς της βοήθειας στη Μπουρκίνα Φάσο,

τους Φαρμακοποιούς Σοφία Μπρακούλια, Ελένη Αγγελέτου, Ελένη Παντέκη, Άννη Παπαθανασίου, Παναγιώτη Αβραμίδη, τη φαρμακευτική εταιρεία ADELCO, τα βιβλιοπωλεία «Δέκα με τόνο», «Παράλληλο», «Πολύπλευρο», «Σωτήρης Κουκιάσας» και όλους τους πολίτες για τη χορηγία φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και παιδικής γραφικής ύλης καθώς και τα μέλη της Οργάνωσης μας που συνέβαλαν στην επιτυχία του πρώτου σταδίου του προγράμματος.

Βίντεο της αποστολής

 

 


Εκτύπωση